PREPOČÍTAŤ
ĎALEJ Späť
Súhlasím so spracovaním osobných údajov
?
Chcem najvýhodnejšiu ponuku
Ďakujeme
za Váš záujem.
Budeme Vás kontaktovať do 24 hodín.
Vybavíme Vám najvýhodnejšiu ponuku

Vyhlasujem, že vyššie uvedené údaje sú moje a sú pravdivé. Týmto udeľujem spoločnosti Hypocentrum finančné služby, a.s., Miletičova 5, 821 08 Bratislava, IČO: 36 704 571, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 6125/B súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracúvaním mojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu, na účely spracovania ponuky financovania úverom a jej odkomunikovanie, a to na dobu 5 rokov od poskytnutia tohto súhlasu.